THÔNG TIN TÀI KHOẢN


Xin chào {{result.isdn}}

Bạn chưa đăng ký dịch vụ Nạp tiền rinh quà. Để đăng ký DV
+ Gói vip: soạn V gửi 1500 hoặc click

+ Gói thường: soạn T gửi 1500 hoặc click

+ Gói Free: soạn D0 gửi 1500 hoặc click
Bạn đang sử dụng dịch vụ Nạp tiền rinh quà tại http://ntrq.luckycard.vn. Để hủy dịch vụ
+ Gói Vip: soạn HUY V gửi 1500
+ Gói Thường: soạn HUY T gửi 1500
+ Gói Free: soạn HUY D0 gửi 1500
+ Click

Không nhận diện được số điện thoại.

Để đăng ký dịch vụ Nạp tiền rinh quà
Vui lòng bật 3G hoặc soạn tin nhắn như hướng dẫn dưới đây:

+ Gói vip: soạn V gửi 1500 hoặc click

+ Gói thường: soạn T gửi 1500 hoặc click

+ Gói free: soạn D0 gửi 1500 hoặc click